FUTBOL

Profesyonel kalecilerin zihinsel yetenekleri: Futbolun bilinmeyen yönleri

Kalecilerin sahadaki diğer futbolculara göre sahip oldukları kognitif yetenekler konusunda henüz çok az bilgi bulunmaktadır, zira genellikle futbol araştırmaları fizyolojik farklılıklara odaklanmıştır. Ancak İrlanda'da gerçekleştirilen bir çalışma, profesyonel kalecilerin dünyayı benzersiz bir şekilde algıladığını ortaya koymaktadır.

Profesyonel kalecilerin zihinsel yetenekleri: Futbolun bilinmeyen yönleri

Sahadaki diğer futbolcularla karşılaştırıldığında kalecilerin sahip olduğu kognitif yetenekler hakkında sınırlı bilgiye sahibiz, çok sayıda çalışma fizyolojik farklılıklara odaklanırken, bu oyuncu grubunun zihinsel yetenekleri hala gizemini koruyor. İrlanda'da yürütülen bir araştırma, profesyonel kalecilerin dünyayı benzersiz bir şekilde algıladığını vurguluyor.

Dublin Şehir Üniversitesi ve Dublin Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, ses ve görüntü uyarıcılarına verdikleri tepkileri incelemek amacıyla profesyonel kaleciler, saha oyuncuları ve aynı yaş grubundaki gönüllülerle deneyler gerçekleştirdi.

Yayımlanan bu hakemli çalışma, kalecilerin zihinlerinde farklı duyusal sinyallerin, diğer futbolcular ve futbol oynamayan bireylerle kıyaslandığında daha hızlı bir şekilde bir araya geldiğini vurgular. Kaleciler, farklı duyuların sunduğu bilgileri hızla sentezleyerek anında tepki verebilme yeteneğine sahiptirler, bu da saha içindeki performanslarını artırır.

Toplam 60 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, kalecilerin farklı duyusal sinyalleri ayırma eğiliminin, aynı anda görsel ve işitsel bilgilere dayalı hızlı karar verme gerekliliğinden kaynaklanmış olabileceğini ortaya koymaktadır.

Profesyonel kaleciler, çoğu zaman topun yerini görememelerine rağmen topun nereye gidebileceğini tahmin edebilmek için sesi takip etme yeteneğine sahiptir. Bu konuda görüş bildiren psikolog Dr. David McGovern, "Kalecilik sadece görsel değil, aynı zamanda işitsel bilgi gerektirir. Kaleciler, topun yerini göremedikleri durumlarda topun nereye yönlenebileceğini tahmin etmek için sesi takip etmelidirler" demiştir.

Bu çalışma, profesyonel kalecilerin sahip oldukları bu farklılıkların, sıkı antrenman programlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını veya doğuştan gelen bir yetenek mi olduğunu belirlememiştir. Dr. McGovern, bu soruları yanıtlayabilmek için gelecekte kaleci adaylarının gelişimsel süreçlerini daha fazla incelemeye ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.

Bu araştırma şu an için sadece erkek futbolcular üzerinde yapılmış olsa da araştırmacılar, kadın futbolcuların, forvetlerin ve stoperlerin gibi diğer uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki oyuncuların da algısal farklılıklar sergileyip sergilemediğini anlamak için ileride benzer çalışmalar yapmayı düşünmektedirler.

TREND HABERLER
Yorumlar
TREND HABERLER